BETA    

Výber hotovosti  (BTC -> EUR)

  1. Z úvodnej obrazovky zvoľte CHCEM HOTOVOSŤ
  2. Navoľte požadovanú sumu v EUR (limit na transakciu je 5000 EUR)
  3. Vložte telefónne číslo vo formáte +4219XXYYYYYY
  4. Vložte kód z potvrdzovacej SMS (#1)
  5. Bezodkladne pošlite požadované množstvo bitcoinov na adresu v zobrazenom QR kóde
  6. Čakajte na SMS (#2) informujúcu, že si môžete prísť prevziať hotovosť
  7. Z úvodnej obrazovky zvoľte Výber
  8. Vložte telefónne číslo z kroku 3
  9. Vložte kód z SMS (#3)
  10. Vyberte hotovosť z otvoru v stojane

Ďalšie info

Kroky 3, 4, 6, 7, 8 a 9 budú vynechané v prípade, že požadované množstvo EUR neprekročí stanovený limit na výdaj hotovosti bez nutnosti potvrdenia prichádzajúcej transakcie blockchainom. Aktuálne je tento limit nastavený na 50 EUR. Automat bude požadovať telefónne číslo vždy, keď v krátkom čase neuvidí prichádzajúcu transakciu, alebo keď bitcoiny v tejto transakcii pochádzajú z transakcie ešte nezaradenej do blockchainu.

Bitcoiny posielajte z peňaženky, kde ovládate privátny kľúč (napr. Mycelium, Samourai, Coinomi a pod.), nie cez sprostredkovateľov a burzy (Coinbase, Blockchain.info, Kraken a pod.). Zabránite tak nepredvídanému zdržaniu vykonania zadanej transakcie, a teda aj celeho procesu výberu EUR z automatu.

Pri odosielaní bitcoinov pošlite presne čiastku požadovanú automatom, inak automat transakciu nezaregistruje...

Zároveň nastavte poplatok, ktorý zabezpečí rýchle potvrdenie blockchainom (t.j. v priemere 10 minút). Inak sa môže čakanie v kroku 6 pretiahnuť aj na niekoľko hodín. Výška poplatku sa nezapočítava do čiastky požadovanej automatom.

Po odoslaní bitcoinov nemanipulujte so zadanou transakciou (napr. zvyšovaním poplatku a pod.). Tieto pripady automat vyhodnotí ako double-spend a hotovosť vydá až po viacnásobnom potvrdení takej transakcie na blockchaine.

Do 24 hodín od prijatia SMS z kroku 6 musíte vyzdvihnúť hotovosť z automatu. Inak bude transakcia zrušená. V takom prípade na vyžiadanie vrátime vložené množstvo bitcoinov znížené o transakčné poplatky.

Vaše telefónne číslo nie je zaznamenané v našich záznamoch. Vaša anonymita tak zostáva zachovaná.

V prípade problémov či otázok nás kontaktujte na +421915168182, prípadne priamo vytvorte požiadavku o podporu s uvedením detailov o problematickej transakcii.