BETA    

Výber hotovosti  (BTC -> EUR)

  1. Z úvodnej obrazovky zvoľte CHCEM HOTOVOSŤ
  2. Navoľte požadovanú sumu v EUR
  3. Vložte telefónne číslo vo formáte +4219XXYYYYYY
  4. Vložte kód z potvrdzovacej SMS (#1)
  5. Bezodkladne pošlite požadované množstvo bitcoinov na adresu v zobrazenom QR kóde
  6. Čakajte na SMS (#2) informujúcu, že si môžete prísť prevziať hotovosť
  7. Z úvodnej obrazovky zvoľte Výber
  8. Vložte telefónne číslo z kroku 3
  9. Vložte kód z SMS (#3)
  10. Vyberte hotovosť z otvoru v stojane

Ďalšie info

Kroky 3 až 9 budú vynechané v prípade, že požadované množstvo EUR neprekročí stanovený limit na výdaj hotovosti bez nutnosti potvrdenia prichádzajúcej transakcie blockchainom. Aktuálne je tento limit nastavený na 50 EUR.

Pri odosielaní bitcoinov pošlite presne čiastku požadovanú automatom. Zároveň nastavte poplatok, ktorý zabezpečí rýchle potvrdenie blockchainom (t.j. v priemere 10 minút). Inak sa môže čakanie v kroku 6 pretiahnuť aj na niekoľko hodín. Výška poplatku sa nezapočítava do čiastky požadovanej automatom.

Po odoslaní bitcoinov nemanipulujte so zadanou transakciou (napr. zvyšovaním poplatku a pod.). Tieto pripady automat vyhodnotí ako double-spend a hotovosť vydá až po viacnásobnom potvrdení takej transakcie na blockchaine.

Do 24 hodín od prijatia SMS z kroku 6 musíte vyzdvihnúť hotovosť z automatu. Inak bude transakcia zrušená. V takom prípade na vyžiadanie vrátime vložené množstvo bitcoinov znížené o transakčné poplatky.

Vaše telefónne číslo nie je zaznamenané v našich záznamoch. Vaša anonymita tak zostáva zachovaná.

V prípade problémov či otázok nás kontaktujte na +421915168182, prípadne priamo vytvorte požiadavku o podporu s uvedením detailov o problematickej transakcii.