Informatívna cena: EUR/BTC
Cena v automate je určená podľa BitStamp a zahŕňa 3 %-ný poplatok za transakciu. Aktuálnu predajnú cenu zobrazuje automat.
  Počet bitcoinov na predaj: BTC
Údaj je aktualizovaný každých 5 minút a odpovedá súčtu bitcoinov v peňaženkách automatu potvrdených minimálne v jednom bloku.
  Stav automatu:
Údaj je aktualizovaný každých 5 minút.